LOGO_ROMA_INFRAESTRUCTURES_nou.png                                                   

Telèfon emergències: 600 999 111 Telefon24h
En horari laboral: +34 973 60 17 33
 Lloguer contenidors: 600 44 44 33

+ informació

Edificació

 Nau industrial per a la planta de triatge de residus municipals al Polígon Industrial Molló. (Ribera d’Ebre). 

 

Tipus d'obra: Edificació Any execució: 2012
Promotor: CONSELL COMARCAL RIBERA D’EBRE Pressupost: 622.150,37 €

Descripció:
Construcció d’una nau de 2.200 m2 coberts, distribució interior i urbanització exterior. Treballs consistents en moviments de terres, fonamentació nau, murs perimetrals de formigó i pedra d’escullera. Estructura i panels de tancament prefabricats de formigó, coberta de panell sandwich i lluernaris, distribució interior sobre i sota altell amb parets de blocs, pavimentació de formigó interior, tancament amb finestres i portes basculants automàtiques. Urbanització exterior, drenatges per aigües residuals i pluvials, ballat exterior i pavimentació amb formigó.

urb1 urb1 urb1 urb1

 Rehabilització del Convent de Santa Clara a Lleida 

Tipus d'obra: Edificació Any execució: 2015
Promotor: EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME DE LLEIDA Pressupost: 1.497.986,68 €

Descripció: 
Rehabilitació inclús estructural de l’edifici existent, distribució interior i urbanització exterior. Treballs consistents en enderrocs de forjats i coberta. Reforços de cèrcols perimetrals, adintelament de portes i finestres, parets de tancament, forjats i coberta amb estructura de fusta (bigues i encadellat). Distribució interior i trasdosats de pladur i revestiments verticals de OSB i de DM, revestiments horitzontals de parket i rajola de terracota. Instal·lacions de climatització, ventilació, electricitat, aigua potable, enllumenat, veu i dades, ascensors. Urbanització exterior, pavimentació, adoquinat, enllumenat i mobiliari urbà. 
Ed2 1 Ed2 2 Ed2 5 Ed2 4

 

 

pdfDossier Edificació