LOGO_ROMA_INFRAESTRUCTURES_nou.png                                                   

Telèfon emergències: 600 999 111 Telefon24h
En horari laboral: +34 973 60 17 33
 Lloguer contenidors: 600 44 44 33

+ informació

Carretera

 Projecte del reforç del ferm i correcció de corbes a la carretera IV-3311 de Bell-Lloc  a Bellvís. PK 0+000 a 5+390. 

 

Tipus d'obra: Carretera Any execució: 2008
Promotor: DIPUTACIÓ DE LLEIDA Pressupost: 1.153.905,99 €

Descripció:
Nou traçat: Actuacions prèvies: Moviment de terres i formació d’esplanada. Ampliació de creuament de canal. Drenatge longitudinal/transversal Ferm: Tot-ú i capa d’aglomerat asfàltic Reforç de ferm: Actuacions prèvies: Estabilització de sòl Ferm: Estesa de capa d’aglomerat asfàltic Senyalització: Senyalització vertical i horitzontal. Barrera de seguretat

urb1

 

 

 Execució de les obres de millora general. Condicionament de la carretera b-100  des de montmaneu fins a la lv-1005. Pk 2+400 de la b-100 al 0+000 de la lv-1005.  Tram: montmaneu-sant guim de freixenet. Clau: ac-00129 

 

Tipus d'obra: Carretera Any execució: 2009
Promotor: GISA Pressupost: 1.657.484,75 €

Descripció:
Enllaç amb la carretera LV-1005: Rotonda Ferm: Estesa de capa d’aglomerat asfàltic Senyalització: Senyalització vertical i horitzontal. Barrera de seguretat Restauració de talussos

urb1

 

 

 Pavimentació camí de Lladurs a Cambrils 

 

Tipus d'obra: Carretera Any execució: 2004
Promotor: CONSELL COMARCAL DEL SOLSONES Pressupost: 487.201,82 €

Descripció:
Obra consistent en adreçar corbes molt tancades i executar una variant nova a Serraseca mitjançant voladures, executar cunetes de formigó, fer sanejos de l’esplanada previs al reforç d’aglomerat en tota la seva llargada de 5 cm i capa de regularització, senyalització vertical i horitzontal.

urb1 urb1 urb1

 

 

 Camí de Vilanova de Meià a Tòrrec i Lluçars 3ª Fase 

 

Tipus d'obra: Carretera Any execució: 2006
Promotor: REGSA Pressupost: 487.201,82 €

Descripció:
Obra consistent en l’adequació del camí des de Vilanova de Meià a Tòrrec i Lluçars, execució de drenatges, longitudinals i tranversals, cunetes, obres de fàbrica i ferms amb acabat de doble tractament superficial, senyalització horizontal i vertical.

urb1 urb1 urb1

 

 

 Execució de les obres del projecte del camí de Cabanabona a Coscó (La Noguera).  Fase 3a. Clau: XA-01923.3 

 

Tipus d'obra: Carretera Any execució: 2006
Promotor: REGSA Pressupost: 433.201,85 €

Descripció:
Actuacions prèvies: Formació d’esplanada i drenatge longitudinal/transversal Ferm: Tot-ú i capa d’aglomerat asfàltic Senyalització: Senyalització vertical i horitzontal.

urb1

 

 

 Execució de les obres de reparació i pavimentació del camí de la primera marrada,  des de l’església romànica. Tm balaguer (La Noguera). Clau: xa-02967 

 

Tipus d'obra: Carretera Any execució: 2006
Promotor: REGSA Pressupost: 370.501,09 €

Descripció:
Actuacions prèvies: Formació d’esplanada i drenatge longitudinal/transversal Ferm: Tot-ú i capa d’aglomerat asfàltic Senyalització: Senyalització vertical i horitzontal.

urb1

 

 

 Millora acondicionament i eixample de la IV-7021 a Aspa. 

 

Tipus d'obra: Carretera Any execució: 2010
Promotor: DIPUTACIÓ LLEIDA Pressupost: 809.480,00 €

Descripció:
L’obra va consistir en la formació de una variant per fora la població d’Aspa. Es va fer un 800 m de carretera nova, dos enllaços, obres de drenatge i una escollera de 11mts d’altura màxima.

urb1 urb1 urb1