LOGO_ROMA_INFRAESTRUCTURES_nou.png                                                   

Telèfon emergències: 600 999 111 Telefon24h
En horari laboral: +34 973 60 17 33
 Lloguer contenidors: 600 44 44 33

+ informació

Abocadors

 Ampliació del Dipòsit controlat comarcal de Tremp

Tipus d'obra: Abocador Any execució: 2014
Promotor: CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ Pressupost: 1.709.053,37 €

Descripció: 
S’executa un abocador de residus urbans per capacitat de 130.000 m3 i amb vida útil de 7 anys. S’ha realitzat les següents unitats: moviment de terres dels nous vasos, instal·lació de geosintètics (geotèxtil, bentonita i làmina de PEAD), dipòsit de semi-netes, xarxa de conducció de lixiviats i semi-netes, sistema antiincendis, conduccions aigües pluvials, piezòmetres, pous de captació de biogàs i tancament perimetral.
ab7 1 ab7 2 ab7 3

 

 Clausura i Adeqüació claus en mà del dipòsit de la Seu d'Urgell 

 

Tipus d'obra: Abocador Any execució: 2005
Promotor: AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Pressupost: 984.441,00 €

Descripció:
S’executa un abocador de residus urbans per capacitat de 105.000 m3 amb vida útil de 8 anys i també la clausura de l’abocador existent. Moviment de terres del nou vas i de les basses de lixiviats i aigües seminetes, impermeabilització del vas i de les basses (argila, bentonita, làmina polietilè) xarxa lixiviats, torxa de gasos, sistema antiincendis, conduccions aigües pluvials (tubs, cunetes), tancament perimetrals.

ab1 ab2 ab3

 

 

 Clausura i Adeqüació del dipòsit controlat de les Lloses (Ripollès)

 

Tipus d'obra: Abocador Any execució: 2008
Promotor: AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Pressupost:1.403.259,70 €

Descripció: 
L’obra consisteix en clausurar una abocador de residus urbans, millorant el sistema de drenatges de lixiviats i impermeabilitzant la superfície del vas amb argiles. També s’ha millorat el dipòsit de lixiviats i s’ha restaurat el paisatge amb terra vegetal i plantació d’arbrers.
Per últim, s’ha col·locat vuit pous de captació de gas i una torxa per cremar-lo

ab2 1 ab2 2 ab2 3

 

 

 Contractació de la redacció del projecte constructiu i execució de les obres per a  la clausura d’abocadors municipals fora d’ús i d’abocadors municipals  d’enderrocs i altres residus de la construcció fora d’ús. Lot 4: consell comarcal de  Les Garrigues i Castellnou de Seana. Clau: 07079

 

Tipus d'obra: Abocador Any execució: 2009
Promotor: AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Pressupost: 731.254,57 €

Descripció: 
Neteja manual de volàtils.
Càrrega i transport a gestor autoritzat de residus especials i no especials. Clausura amb terres dels residus inerts. Restauració del dipòsit i integració paisatgística

ab3 1

 

 

 Projecte d’ampliació i adequació del dipòsit controlat de la granadella (Les  Garrigues)

 

Tipus d'obra: Abocador Any execució: 2009
Promotor:CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES Pressupost: 646.408,27 €

Descripció: 
Abocador de residus urbans amb capacitat per 63.000 m3 i vida útil estimada de 8 anys. Extracció de la brossa existent, excavació terraplè del nou vas, basses lixiviats i d’aigües pluvials, impermeabilització (argila, bentonita, làmina polietilè) xarxa lixiviats, torxa de gasos, sistema antiincendis, conduccions aigües pluvials (tubs, cubetes), tancament perimetrals.

ab4 1 ab4 2 ab4 3

 

 

 Contractació de la redacció del projecte constructiu i execució de les obres per a  la clausura d’abocadors municipals fora d’ús i d’abocadors municipals  d’enderrocs i altres residus de la construcció fora d’ús. Lot 3: Figuerola del camp,  Bràfim, Reus i Bisbal del Penedès. Clau: 08079

 

Tipus d'obra: Abocador Any execució: 2009
Promotor:AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Pressupost: 177.046,74 €

Descripció: 
Neteja manual de volàtils. Càrrega i transport a gestor autoritzat de residus especials i no especials. Clausura amb terres dels residus inerts. Restauració del dipòsit i integració paisatgística.

ab5 1

 

 

 Abocador de runes de Tàrrega

 

Tipus d'obra: Abocador Any execució: 2010
Promotor:CONSELL COMARCAL DE L'URGELL Pressupost: 376.594,74 €

Descripció: 
Rehabilitació, d’una finca de conreu propietat del Consell en abocador de runes, extracció de la terra vegetal, impermeabilització amb argila de tota la superfície, aportació de grava drenant, construcció d’esplanada de recepció de materials, amb caseta de control, bàscula de pesatge i tancat perimetral.

ab6 1 ab6 2 ab6 3