LOGO_ROMA_INFRAESTRUCTURES_nou.png                                                   

Telèfon emergències: 600 999 111 Telefon24h
En horari laboral: +34 973 60 17 33
 Lloguer contenidors: 600 44 44 33

+ informació

Àrids naturals

Els àrids són matèries primeres minerals extretes de la terra per a ser utilitzades, després de processos de trituració i classificació, en diferents i molt diversos sectors industrials.


Fonamentalment, s’obtenen mitjançant dos sistemes d’explotació: amb l’ús d’explosius, en el cas de massissos rocosos compactes, o directament, amb l’ús de maquinària adequada per a materials de relativa duresa o jaciments no compactes.


Així doncs, depenent de la tècnica minera utilitzada podem classificar els àrids en dos grans grups:


Àrids de gravera
: es tracta de sorres i graves procedents de dipòsits al·luvials, amb forma granular, que un cop rentats i triturats si, s’escau, són classificats en diverses mides i composicions.


Àrids de pedrera
: en aquests casos el material es presenta en forma de massa compacta i cal que sigui arrencat per mitjans mecànics o utilitzant explosius. Posteriorment aquest material és triturat i classificat en funció de les necessitats.


Romà Infraestructures i Serveis disposa de gravera a Alguaire i diversos centres de distribució.


Els nostres àrids estan certificats amb marcatge CE per ser utilitzats per:

  • Bases i capes de rodament de carreteres
  • Fabricació d’aglomerats asfàltics i regs asfàltics
  • Fabricació de ciment, morters i formigons i per altres materials de la construcció
  • Obres de fàbrica - Vies de ferrocarril
  • Etc.

 

aren nat 0 2 aren nat rent 0 2 arena nat rent 0 4 arena art 0 5
Arena natural 0/2 Arena narutal rentada 0/2 Arena narutal rentada 0/4 Arena artificial 0/5
arti rent 0 5 arena 2ona barre 2 barreja 3
Arena artificial rentada 0/5 Arena de 2a Barreja del 2 Barreja del 3
escollera fresat cal 3 6 cal 5 12
Escollera Fresat Gravilla calcària 3/6 Gravilla calcària 5/12
cal 12 18 cal 20 60 sil 5 12 silicic 12 18
Gravilla calcària12/18 Gravilla calcària 20/60 Gravilla silícica 5/12 Gravilla silícica 12/18
silicica 18 25 matxaca maxaca sil recebo
Gravilla silícica 18/25 Matxaca calcària Matxaca silícica Recebo
sal de desgel fina saulo miral saulo tar terra vegetal
Sal de desgel Sauló de Miralcamp Sauló de Tarragona Terra Vegetal
totu art cal totu art sil piedra  
Tot-ú artificial calcari Tot-ú artificial silícic Pedra ornamental