LOGO_ROMA_INFRAESTRUCTURES_nou.png                                                   

Telèfon emergències: 600 999 111 Telefon24h
En horari laboral: +34 973 60 17 33
 Lloguer contenidors: 600 44 44 33

+ informació

Execució d'obres

VARIANT IVARS

Variant de Vilanova de la Barca

 


Romà Infraestructures i Serveis S.A.U desenvolupa principalment la seva activitat dins de l'obra pública, civil i de serveis i està altament qualificada amb la màxima Classificació Empresarial en Obres de l'Estat, Comunitats Autònomes, i Administracions Locals, sense oblidar les obres particulars.


Classificació de l'Estat: Moviment de terres i perforacions, explanacions, pedreres, pous i galeries. Hidràuliques, sèquies i desguassos, defenses de marges, canonades granpressió i diàmetre, i proveïment i sanejaments. Vials i pistes, fermes mescles bituminoses i formigó hidràulic, senyalitzacions i abalisaments. Instal·lacions elèctriques, distribució en baixa tensió. Especials, jardineria i plantacions, estacions de tractament d'aigües.


Classificació Generalitat de Catalunya: Ponts i Viaductes, edificacions, estructures de formigó i metàl·liques, paleteria, pedra i marbre, paviments, aïllaments i impermeabilitzacions. Instal·lacions mecàniques, elevadors i transportadors, ventilació, calefacció i climatització, lampisteria i sanitària.

Classificació Serveis: Serveis de conservació i manteniment de carreteres i pistes, conservació i manteniment de xarxes d'aigua i clavegueram, muntanyes i jardins. Serveis de transport en general. Serveis de tractament i incineració de residus i deixalles urbanes.

 


Galeria Fotográfica

01 abocadorcerdanya 02 abocadorgranadella 03 abocadorseu thumb 04 accesmasies thumb 05 arranjament
06 llardecans 07 alpicat 08 cami thumb 09 conservacio thumb 10 estany
thumb 11 flix thumb 12 llar thumb 13 nau thumb 14 poligon thumb 15 port
thumb 16 presa thumb 17 ferm thumb 18 segarra thumb 19 aspa thumb 20 guim
thumb 21 lleida tremp mini