LOGO_ROMA_INFRAESTRUCTURES_nou.png                                                   

Telèfon emergències: 600 999 111 Telefon24h
En horari laboral: +34 973 60 17 33
 Lloguer contenidors: 600 44 44 33

+ informació

Aglomerats asfàltics

aglomerat

Planta d'aglomerat asfàltic de Miralcamp


Es defineix com a barreja bituminosa en calent la combinació d'un lligant hidrocarbonat, àrids (inclós el pols mineral) i, eventualment, aditius, de manera que totes les partícules de l'àrid queden recobertes per una pel·lícula homogènea de lligant. El seu procès de fabricació implica calentar el lligant i els àrids (excepte, eventualment, la pols mineral d'aportació) i la seva posada en obra ha de realitzar-se a una temperatura molt superior a l'ambient. 

Els productes que nosaltres comercialitzem són: 

 • D-8 (RODADURA)
 • D-12 (RODADURA) (AC 16 surf 50/70 D)
 • D-20 (RODADURA)
 • S-12 (BASE)
 • S-12 (RODADURA) (AC 16 surf 50/70 S)
 • S-20 (BASE) (AC 22 base 50/70 S)
 • S-20 (RODADURA)
 • S-25 (BASE)
 • G-12 (BASE)
 • G-12 (RODADURA)
 • G-20 (BASE) (AC 22 bin 50/70 G)
 • G-25 (BASE)
 • Va (RODADURA)
 • F-10 (RODADURA)
 • S-10 (RODADURA)
 • VIIa (RODADURA)
 • M-10 (RODADURA) (BBTM11B 45/80-65)
 • S-12 (RODADURA) (AMB BETUM MODIFICAT I APORTACIÓ DE FIBRES): EXPERIMENTAL.