LOGO_ROMA_INFRAESTRUCTURES_nou.png                                                   

Telèfon emergències: 600 999 111 Telefon24h
En horari laboral: +34 973 60 17 33
 Lloguer contenidors: 600 44 44 33

+ informació

Àrids reciclats

reciclats

Estesa d'àrid reciclat en camí rural


Romà Infraestructures i Serveis posseeix diferents plantes de valorització de tractament de residus de la construcció, on es reben, seleccionen, classifiquen i valoritzen les diferents fraccions valoritzables contingudes en el residu, amb l’objectiu d’obtenir productes finals aptes per la seva utilització. En aquest cas, produïm runa triturada com a àrid reciclat o material granular per a la constitució d’esplanades o capes drenants. Per tant, suposa una alternativa a la utilització dels àrids, que són un recurs natural no renovable cada dia més escàs.