LOGO_ROMA_INFRAESTRUCTURES_nou.png                                                   

Telèfon emergències: 600 999 111 Telefon24h
En horari laboral: +34 973 60 17 33
 Lloguer contenidors: 600 44 44 33

+ informació

I+D+I

idi

Sala tecnica de caldera de biomasa amb sitja incorporada, tot modular


 

L'empresa es preocupa pel medi ambient investigant la manera de reciclar el material sobrant de les obres. Per aquest motiu, des de fa anys, s'ha creat un departament que gestiona els excedents d'obra, entre ells el formigó, originant l'àrid reciclat. El procés per obtenir aquest material reciclat radica en la separació dels diferents productes (fusta, plàstic, vidre, ferro i formigó). A continuació, el formigó es sotmet a un procés de trituració generant com a producte final l'àrid reciclat. D'aquesta manera, Romà experimenta la seva aplicació en fermes i vials.


El laboratori de Romà ha estat un dels pioners en col·laborar en el desenvolupament de noves mescles asfàltiques amb betums especials i mescles d'altes prestacions, com podria ser la utilització de pneumàtics en desús en aquestes mescles.