LOGO_ROMA_INFRAESTRUCTURES_nou.png                                                   

Telèfon emergències: 600 999 111 Telefon24h
En horari laboral: +34 973 60 17 33
 Lloguer contenidors: 600 44 44 33

+ informació

Urbanització

 

 Urbanització del Passeig Banqueta del Canal. 

Tipus d'obra: Urbanització Any execució: 2015
Promotor: Ajuntament de Juneda Pressupost: 276.548,00 €

Descripció: 
Urbanització del costat del canal, moviment de terres per caixa de ferm i pavimentació, construcció de tots els serveis, claveguera central separativa d'aigües netes i brutes, instal.laciò telefonia, enllumenat i xarxa d'aigüa potable, pavimentació amb lloses prefabricades de formigó de  40x40x8 cm i 20x20x8 cm.
IMG-20140326-00510 IMG-20140402-00552 IMG-20150326-01268

 

 Reurbanització dels carrers Garcia Mariño i Lleó XIII a Barcelona. 

Tipus d'obra: Urbanització Any execució: 2015
Promotor: BIMSA Pressupost: 1.063.754,00 €

Descripció: 
Reurbanització i reordenació dels carrers García Mariño i Lleó XIII a Barcelona, al districte de Sarrià-St. Gervasi. Les obres consisteixen en la demolició de tot l'existent, realització de clavegueram, caixa de paviment i tota la pavimentació, de vial i vorera. Destacar la execusió del col·lector visitable T-130 al carrer Garcia Mariño a 6m de profunditat.
DSCN0005 DSCN0016 DSCN1590

 

 

 Millora i ampliació de la xarxa d’aigua potable i contraincendis a Cervià de Les  Garriguesa 2ª fase. 

 

Tipus d'obra: Urbanització Any execució: 2011
Promotor: AJUNTAMENT CERVIÀ DE LES GARRIGUES Pressupost: 415.940,45 €

Descripció:
Execució de rases i reposició de pavimentació per col·locació de tub de xarxa potable dins el casc urbà de Cervià de les garrigues. L’obra consisteix en excavació de rases, reblert d’arena, sol seleccionat, tot-u i reposició de paviment de formigó prèvia col·locació de 4.382 ml de tub de polietilè de diferents diàmetres 63, 75, 110, 160 i 200 mm, PE100, PN-6, hidrants contra incendis, boques de reg i 300 unitats escomeses a cases particulars amb tub diàmetre 32 mm i pericó per comptador.

urb1 ur2 ur3

 

 

 

 Rehabilitació area de vehicles pesats. Aduana Farga de Moles.  

 

Tipus d'obra: Urbanització Any execució: 2004
Promotor: AGÈNCIA TRIBUTÀRIA Pressupost: 489.900,75 €

Descripció:
Obra consistent en reposició de clavegueres, drenatges, ferms i enllumenat de l’àrea de pesatge de vehicles de transport de mercaderies a Andorra, també es va fresar i tornar a refer el ferm per on passen el cotxes. En aquesta obra, per no interrompre el procés de trànsit habitual de l’aduana, es va portar a terme una senyalització especial prèvia i canviant segons fases d’obra i també es van aplicar torns per treballar les 24 hores, a fi i efecte de poder fer l’obra el més ràpid possible.

urb1 ur2 ur3

 

 

 

 Urbanització del sector nord-est a Bell-Lloc  

 

Tipus d'obra: Urbanització Any execució: 2006
Promotor: AJUNTAMENT DE BELL-LLLOC D'URGELL Pressupost: 668.580,79 €

Descripció:
Serveis: clavegueram, aigua potable, telefonia, xarxa de baixa tensió, gas, reg i xarxa d’enllumenat. Pavimentació: voreres i calçada Senyalització: vertical i horitzontal Zona enjardinada

urb1

 

 

 

 Urbanització del pla parcial industrial Campllong III. Polígon II.  

 

Tipus d'obra: Urbanització Any execució: 2007
Promotor: INCASOL Pressupost: 1.186.970,89 €

Descripció:
Serveis: clavegueram, aigua potable, telefonia, xarxa de baixa tensió, gas, reg i xarxa d’enllumenat. Pavimentació: voreres i calçada Senyalització: vertical i horitzontal

urb1

 

 

 

 Projecte modificat d’urbanització del carrer de circumval·lació Pompeu Fabra de  Soses  

 

Tipus d'obra: Urbanització Any execució: 2007
Promotor: AJUNTAMENT DE SOSES Pressupost: 429.080,05 €

Descripció:
Serveis: clavegueram, aigua potable, telefonia, xarxa de baixa tensió, gas, reg i xarxa d’enllumenat. Pavimentació: voreres i calçada Senyalització: vertical i horitzontal

urb1

 

 

 

 Projecte d’urbanització del sector industrial sau-3. Tm. Del palau d’Anglesola  

 

Tipus d'obra: Urbanització Any execució: 2008
Promotor: AJUNTAMENT DE PALAU D’ANGLESOLA Pressupost: 11.910.181,06 €

Descripció:
Polígon Industrial situat al costat de l’autovia A-2 a l’alçada de Palau d’Anglesola, amb un a superfície de 414.097,00 m2. L’obra a consisteix en tres rotonda d’accés al polígon i l’urbanització i serveis als carrers i parcel·les. Clavegueram pluvials i residuals fins riu Corb (depuradora biològica), xarxa aigua potable, xarxa telecomunicacions i megafonia, baixa i alta tensió, enllumenat, reg de jardineria.

urb1 urb1 urb1

 

 

 

 Urbanització del poligon industrial partida aviganya a Alcarràs  

 

Tipus d'obra: Urbanització Any execució: 2008
Promotor: INVERSIONS 395 S.L. Pressupost: 2.176912,23 €

Descripció:
L’obra consisteix en urbanitzar un terreny des de l’inici, moviments de terres del vials, xarxa de clavegueram i depuradora, tots els serveis (llum, aigua, telecomunicacions, enllumenat..) Pavimentació de voreres i vials, senyalització i jardineria.

urb1 urb1 urb1

 

 

 

 Urbanització del PAU v-12 d’Alcarràs  

 

Tipus d'obra: Urbanització Any execució: 2009
Promotor: PAU V-12 Pressupost: 2.176912,23 €

Descripció:
L’obra consisteix en urbanitzar un terreny des de l’inici, moviments de terres del vials, xarxa de clavegueram i depuradora, tots els serveix(llum, aigua, gas, telecomunicacions, enllumenat..) Pavimentació de voreres i vials, senyalització i jardineria.

urb1 urb1 urb1

 

 

 

 Urbanització del sector d'activitats econòmiques "El Molló". Tram: Mora la Nova -  Tivissa (Ribera d'Ebre)

 

Tipus d'obra: Urbanització Any execució: 2010
Promotor: INCASOL Pressupost: 4.776.237,30 €

Descripció:
Polígon industrial situat al encreuament de la N-240 amb la C-14, amb un a superfície de 361.499,44 m2. L’obra consisteix en una rotonda d’accés al polígon i l’urbanització i serveis als carrers i parcel·les. Clavegueram pluvials i residuals fins riu Ebre (depuradora amb biodisc i filtres verds), xarxa d’aigua potable ( abastament de pou i dipòsit), xarxa telecomunicacions i megafonia, baixa i alta tensió, enllumenat, reg de jardineria.

urb1 urb1 urb1

 

 

 

 Nou col·lector general a Golmés.  

 

Tipus d'obra: Urbanització Any execució: 2011
Promotor: AJUNTAMENT DE GOLMÉS Pressupost: 4.776.237,30 €

Descripció:
L’obra va consistir en la urbanització del carrer, formació de un mur, col.locació de reixes i asfalt.

urb1 urb1 urb1