LOGO_ROMA_INFRAESTRUCTURES_nou.png                                                   

Telèfon emergències: 600 999 111 Telefon24h
En horari laboral: +34 973 60 17 33
 Lloguer contenidors: 600 44 44 33

+ informació

Reforçament de ferm

 Reforçament de ferm i obres complementàries a la N-230b, PK 9+530 al PKK  17+791. tram: El Pinell de Brai – Prat de Comte. Clau: 2005055600 

 

Tipus d'obra: Reforç de ferm Any execució: 2006
Promotor: DPTOP Pressupost: 742.058,38 €

Descripció:
Actuacions sobre l’esplanada: Sanejament de flonjalls i estabilització in situ de sòl amb ciment. Ferm: Estesa de capa de reforçament del ferm d’aglomerat asfàltic. Senyalització: Senyalització vertical i horitzontal.

urb1

 

 

 Obres del projecte complementari nº 1 de ferm. Reforç del ferm de la carretera C-14  del PK 134+550 al 136+780. Tram: Bassella. Clau: rl-01101-c1 

 

Tipus d'obra: Reforç de ferm Any execució: 2006
Promotor: GISA Pressupost: 606.820,70 €

Descripció:
Actuacions prèvies: Neteja de cunetes existents i substitució de les juntes de dilatació del pont. Ferm: Estesa de capa de reforçament del ferm d’aglomerat asfàltic. Senyalització: Senyalització vertical i horitzontal.

urb1

 

 

 Ferm. Reforçament de ferm a la carretera C-26, del PK 107+400 al 117+410. Tram:  Navès. Clau: 2006068800 

 

Tipus d'obra: Reforç de ferm Any execució: 2007
Promotor: DPTOP Pressupost: 1.719.900,00 €

Descripció:
Actuacions sobre l’esplanada: Sanejament de flonjalls i estabilització in situ de sòl amb ciment. Ferm: Fresats i reposició. Estesa de capes de reforçament del ferm d’aglomerat asfàltic. Senyalització: Senyalització vertical i horitzontal. Barrera de seguretat.

urb1

 

 

 Execució de les obres de reforç de ferm. Tram: cruïlla l-912 fins a la població  d’aransis. Tram Gavet de la Conca. Clau: xa-06973 

 

Tipus d'obra: Reforç de ferm Any execució: 2007
Promotor: REGSA Pressupost: 284.573,06 €

Descripció:
Actuacions prèvies: Sanejament de flonjalls. Murs de formigó. Ferm: Estesa de capes de reforçament del ferm d’aglomerat asfàltic. Senyalització: Senyalització vertical i horitzontal.

urb1

 

 

 Execució de les obres de reforç de ferm. Cruïlla lv-9121 fins a Gavet de la Conca.  Tram de Gavet de la Conca (Pallars Jussà). Clau: xa-06996 

 

Tipus d'obra: Reforç de ferm Any execució: 2007
Promotor: REGSA Pressupost: 363.446,75 €

Descripció:
Actuacions sobre l’esplanada: Sanejament de flonjalls. Ferm: Fresats i reposicions. Capa de reforçament d’aglomerat asfàltic. Senyalització: Senyalització vertical i horitzontal.

urb1

 

 

 Reforçament del ferm i millora del drenatge longitudinal a la carrtera C-28, del PK  45+850 al 51+810. Tram: Cap del Port (Naut Aran) – Refugi de les Ares (Alt Àneu).  Clau: 2008048900 

 

Tipus d'obra: Reforç de ferm Any execució: 2009
Promotor: DPTOP Pressupost: 1.414.136,21 €

Descripció:
Actuacions prèvies: Drenatge longitudinal a sota de la cuneta. Formigonat de cuneta existent. Sanejament de flonjalls. Murs de contenció del terreny que forma la plataforma de la carretera. Ferm: Fresats i reposició. Capa de reforçament de ferm. Senyalització: Senyalització vertical i horitzontal. Barrera de seguretat.

urb1

 

 

 Millora de les característiques superficials de la Travessera de Miralcamp, carretera  L-200, PK 2+250 al PK 3+670. Arranjament de flonjalls a Arbeca. Col·locació de tanca i arranjament de marges a la carretera C-233. Clau: 20090002541 

 

Tipus d'obra: Reforç de ferm Any execució: 2010
Promotor: DPTOP Pressupost: 152.650,00 €

Descripció:
Miralcamp: Fresats i reposició del ferm. Capa d’aglomerat asfàltic amb BM. Senyalització horitzontal. Arbeca: Sanejament de flonjalls a la banqueta del canal d’Urgell amb grava-ciment.

urb1

 

 

 Milora del ferm i drenatges C-26 de PK 117+410 al PK 127+440. Navés 

 

Tipus d'obra: Reforç de ferm Any execució: 2010
Promotor: DPTOP Pressupost: 1.489.772.92 €

Descripció:
L’obra va consistir en la formació de drenatges i cunetes en els desmunts de la carretera, fresat i reposició de la capa de rodadura.

urb1 urb1 urb1

 

 

 Reforç del ferm de les travessies de La Sentiu i Montgai. 

 

Tipus d'obra: Reforç de ferm Any execució: 2010
Promotor: DIPUTACIÓ LLEIDA Pressupost: 328.298,56 €

Descripció:
L’obra va consistir en la formació de drenatges, un reforç d’aglomerat a les travessies de Montgai i la Sentiu, i una rotonda a l’entrada a Montgai amb enllumenat, jardineria...

urb1 urb1 urb1