LOGO_ROMA_INFRAESTRUCTURES_nou.png                                                   

Telèfon emergències: 600 999 111 Telefon24h
En horari laboral: +34 973 60 17 33
 Lloguer contenidors: 600 44 44 33

+ informació

Hidràulica

 Reg de recolzament de l’Olivera de l’Albi, Pobla de Cérvoles, Cervià de Les  Garrigues, El Vilosell i Les Borgues Blanques. 

 

Tipus d'obra: Hidràulica Any execució: 2004-2005
Promotor: REGSA Pressupost: 10.727.594,5 €

Descripció:
L’obra consistia en l’execució d’un embassament de 300.000 m3, amb una presa de 14 metres d’altura, una estació de bombament, tres basses de regulació i la xarxa per regar 280 Ha.

urb1 urb1 urb1

 

 

 Garrigues sud etapa iv. Captació i 1a fase xarxa de reg.

 

Tipus d'obra: Hidràulica Any execució: 2006-2007
Promotor: REGSA Pressupost: 21.140.047,45 €

Descripció:
L’obra consisteix en la captació al pantà de Flix i una estació de bombament, 2 Km de canonada d’impulsió de 1200 mm. Una bassa de regulació a Bellaguarda i la xarxa per regar 1000 Ha.

urb1 urb1 urb1

 

 

 Execució de la canonada d’abastament d’aigua potable al nord del municipi de  Juneda

 

Tipus d'obra: Hidràulica Any execució: 2009
Promotor: AJUNTAMENT DE JUNEDA Pressupost: 498.760,96 €

Descripció: 
L’obra va consistir en col·locar 1,5 km de canonada de fundició DN200mm amb les seves ventoses, desguassos, hidrants i claus de seccionament, a una profunditat mitja de 1,3 m.

urb1 urb1 urb1

 

 

 Nou col·lector general a Golmés.

 

Tipus d'obra: Hidràulica Any execució: 2009
Promotor: AJUNTAMENT DE GOLMÉS Pressupost: 214.212,31 €

Descripció: 
L’obra va consistir en la construcció de un nou col·lector d’aigües residuals i una petita estació de bombament per salvar una altura de 3 m.

urb1 urb1 urb1

 

 

 Nou col·lector general a Golmés.

 

Tipus d'obra: Hidràulica Any execució: 2006
Promotor: REGSA Pressupost: 394.059,58 €

Descripció:
Canvi de 620 m de canal existent de formigó feta in situ dins una trinxera per tub prefabricat armat de formigo de 1200 mm i posterior reblert de la rasa.

urb1 urb1 urb1

 

 

 Execució de les obres del projecte de construcció de la xarxa de drenatges de la  zona de concentració parcel·lària de Menàrguens. Clau: ap-04911

 

Tipus d'obra: Hidràulica Any execució: 2006
Promotor: REGSA Pressupost: 864.315,44 €

Descripció: 
Construcció de la xarxa de drenatge de finques associada al reg en una zona de concentració parcel·lària.

urb1

 

 

 Construcció dels col·lectors en alta de Prades (Baix Camp). Clau: ct08000938

 

Tipus d'obra: Hidràulica Any execució: 2009
Promotor: ACA Pressupost: 301.829,71 €

Descripció: 
Xarxa de col·lectors el alta per conduir l’aigua del municipi a l’EDAR.

urb1

 

 

 Projecte d’obra del tracatament terciari de l’edar del sistema de Solsona  (Solsonès). Clau: ctn-0900906

 

Tipus d'obra: Hidràulica Any execució: 2010
Promotor: ACA Pressupost: 508.907,76 €

Descripció: 
Extracció de fangs de les antigues basses i aplicació al sòl a través de gestor autoritzat. Moviment de terres per la formació de les noves llacunes i filtres. Execució de la xarxa de conduccions. Urbanització: Estesa de grava sobre l’esplanada, substitució de la tanca perimetral existent i condicionament de la caseta de control.

urb1